Plovdivská 4
616 00 Brno
tel.: 604 746008
info@steflsoftware.cz
www.steflsoftware.cz

CD-ROM Přírodopis, Dějepis, Sluneční soustava a další programy


Nejede pod Windows XP !
Doprodáno!

CD-ROM Přírodopis, Dějepis, Sluneční soustava

CD-ROM zahrnuje 24 obsáhlých výukových cyklů:
Ptáci, Rybník, Sluneční soustava, Obratlovci, Člověk 1-2, Rostliny 1-2, Bezobratlí, Tomáš 1-2, Listy našich stromů, Členovci, Ekologie 1-2, Jehličnany, Rostlinné tělo, Skládačka, Pexeso-hrady+zámky, Pexeso-dějepis, Pravěk a starově, Nová doba, Novověk, Středověk.

Připraveno podle učiva 2.-8. třídy
Technické nároky: Libovolné PC, CD-ROM, 10MB místa na HDD

Do vyčerpání zásob dodáván jako bonus zdarma k CD Hrátky s přírodou! Doprodáno!

 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Program se zabývá sluneční soustavou a jejími zákonitostmi. Obsahuje výkladovou i testovací část, které spojují grafickou a textovou informaci. Součástí programu je animace oběhu planet kolem Slunce a Měsíce kolem Země. Program zahrnuje originální barevné a černobílé snímky (všech planet, Měsíce, Halleyovy komety, zatmění Slunce) pořízené americkými a ruskými sondami.
Připraveno s ohledem na školní učivo. 

PTÁCI

Výkladová a testovací část se zabývají našimi nejznámějšími ptáky. Můžete si zvolit obrázkový test, zařazování ptáků do systému nebo doplňovačku, ve které musíte u každého ptáka určit jeho druhové jméno, kde žije, čím se živí, kde hnízdí a jestli je tažný. Váš výkon je vždy ohodnocen známkou.
Připraveno s ohledem na školní učivo. 

OBRATLOVCI - BEZOBRATLÍ - ČLENOVCI

Všechny 3 programy se skládají z výkladové a testovací části. Obě spojují textovou i grafickou informaci. Ve výkladové části se můžete seznámit s informacemi o zástupcích. Tyto informace vždy doprovází příslušný obrázek. V testovací části si můžete ověřit své znalosti. Součástí testování je i určování částí těla daného živočicha podle obrázku na monitoru.
Připraveno s ohledem na školní učivo. 

JEHLIČNANY

Cyklus obsahuje několik obsahově propojených částí. Nově získané informace z prvního testu ihned využijete v testech dalších. Vašim úkolem je například poznat jehličnany podle různých kritérií (větvičky, celkový vzhled, charakteristika, vlastnosti.....). V dalším testu máte za úkol určit druhový název, místo výskytu a vlastnosti různých jehličnanů.
Sestaveno s ohledem na obsah učiva 5.třídy. 

RYBNÍK

Program, jež se zabývá živočichy a rostlinami, které žijí v našich rybnících. Obsahuje znalostní testy a grafickou část, kde máte umístit živočichy a rostliny na místo výskytu v rybníku.
Součástí programu je výkladový úsek, kde se dozvíme základní informace o jednotlivých rostlinách a živočiších.
Váš výkon je vždy ohodnocen známkou. 

ZNÁŠ LISTY NAŠICH STROMŮ? - ROSTLINY

Na monitoru se objevují obrázky různých listů, podle kterých musíte určit příslušný strom. Zároveň se zobrazí zajímavé informace o tomto stromu.
Součástí tohoto cyklu je testovací program, ve kterém musíte u každého stromu určit druhové jméno, kde roste a vlastnosti. Program
ROSTLINY je koncipován podobně.
Váš výkon je vždy ohodnocen známkou. 

ČLOVĚK 1 - ČLOVĚK 2

Tento program se zabývá problematikou lidského těla. Je složen z výkladové i testovací části. V tomto cyklu se zaměřujeme na buňky, tkáně, opěrnou soustavu, pohybovou soustavu, oběhovou soustavu, dýchací soustavu, trávicí soustavu, močovou soustavu a soustavu kožní. Na cyklus ČLOVĚK 1 navazuje program ČLOVĚK 2, který je zaměřen na soustavu nervovou, soustavu hormonální a smyslová ústrojí (sluch, hmat, čich, chuť, zrak).
Připraveno podle učiva základních škol. 

Tomáš I - Tomáš II

Programy zahrnují 11+10 testů. První čtyři jednoduché testy jsou postupně pro první až čtvrtou třídu. Odpovídá se výběrem ze tří možností. Pro žáky od 5.třídy jsou určeny dva testy zařazování rostlin do systému. Pro žáky od 6.třídy jsou určeny dva testy zařazování strunatců do systému, zařazování členovců do systému a test ekologie živočichů. V něm musí určit druhové jméno živočicha, jeho životní prostředí, čím se živí a komu je potravou. Pro zájemce je zde test zařazování členovců do systému. Obdobně je zpracován i program Tomáš II.
Připraveno podle učiva základních škol. 

Ekologie I - Ekologie II

10+10 testů, které prověří žáky ze znalostí o přírodě jako celku. Zároveň budou tázáni na zákonitosti v ní a vlivy, které vývoj přírody usměrňují. Dále se seznámí se škůdci či blahodárnými vlivy na přídou. Také si otestují znalosti názvosloví a termínů používaných v přírodovědné oblasti. Sestaveno podle příručky Pražského ekologického centra. Vhodné pro žáky od 5.třídy.
Připraveno podle učiva základních škol. 

Rostlinné tělo

Tématika rostlinného těla. Obsahuje zařazování plodů do systému, rozlišení částí rostlin podle jejich definice. Dále se zaměřuje na stavbu a poznávání organel buňky.
Připraveno podle učiva základních škol. 

Rostliny 2

Program volně navazuje na cyklus Rostliny. Obsahuje množství testů a doplňovaček (využití rostlin, les, ...).
Připraveno podle učiva základních škol. 

STŘEDOVĚK - PRAVĚK A STAROVĚK - NOVOVĚK - NOVÁ DOBA

Tyto čtyři programy se věnují dějepisu. Programy obsahují klasické testy a test časový, ve kterém musíte zjistit, zda se zadaná postava z dějin mohla setkat (časově) s níže uvedenými osobnostmi či mohla prožít dané události.
Připraveno podle učiva základních škol. 

PEXESO - dějepis pro 6.ročník

Program pracuje na principu textového pexesa. Úkolem je přiřadit k sobě správná hesla (např. letopočty a události, pojem a jeho význam, ....). Můžete si vybrat počet přiřazovaných okének. Program obsahuje 6 tematických celků (osobnosti raného feudalismu, data raného feudalismu, pojmy vrcholného feudalismu, osobnosti vrcholného středověku, kdo byl kdo ?, významné události pozdního feudalismu).
Připraveno podle učiva základních škol. 

PEXESO - obrázky

Vašim úkolem je přiřadit k obrázku našeho hradu nebo zámku správný název. Opět můžete volit dva stupně obtížnosti.
Připraveno podle učiva základních škol. 

Skládačka

Program na hraní pro mladší i dospělé. Obrázek vybraného živočicha se rozhází a Vaším úkolem je opět ho složit. Lze si vybrat obrázek i obtížnost skládání.
Připraveno podle učiva základních škol. Hlavní strana   |   Nabídka CD-ROM   |   Nabídka pro školy   |   Tech. podpora   |   Zdarma   |   Objednávky